Articles by สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก รณรงค์แต่งกาย สีม่วง – ขาว เข้าร่วมงาน วันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

มหาวิทยาลัยราชภั…