ข่าวประชาสัมพันธ์

มาแล้ว!! เข็มที่ระลึก “งานครบรอบ ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน”

มาแล้ว!! เข็มที่ระลึก “งานครบรอบ ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน”

ท่านใดที่สั่งจอง เข็มที่ระลึก “งานครบรอบ…

เปิดจอง!! เข็มที่ระลึก “งานครบรอบ ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน” (จำนวนจำกัด)

เปิดจอง!! เข็มที่ระลึก “งานครบรอบ ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน” (จำนวนจำกัด)

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เปิดสั่งจองเข็มที…

ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดป้าย อาคาร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) และอาคารเรียน

ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดป้าย อาคาร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) และอาคารเรียน

ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระอ…

การเสนอชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

การเสนอชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประธานกรรมก…

เปิดจองแล้วววววว!!! ซ้องกั๋ง “ชีวิต ถ้าไม่ได้อ่าน ‘ซ้องกั๋ง’ สักครั้ง อย่าเอ่ยอ้างว่า เป็นลูกเจ้าพ่อ”

เปิดจองแล้วววววว!!! ซ้องกั๋ง “ชีวิต ถ้าไม่ได้อ่าน ‘ซ้องกั๋ง’ สักครั้ง อย่าเอ่ยอ้างว่า เป็นลูกเจ้าพ่อ”

ถ้าว่ากันในแง่ความบันเทิง ซ้องกั๋ง คือเร…

การประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี ๒๕๖๑

การประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดย…

สรุปผลการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี ๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี ๒๕๖๑

การรายงานผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลยัราชภั…