ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

  ติดตามข้อ…

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.ลินดา​ เกณฑ์มา​ ที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา​ ตั้งแต่วันที่​ ๑๘​ มกราคม​ ๒๕๖๓

  ติดตามข้อ…

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกและแต่งตั้ง โดยสภามหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลั…

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกและแต่งตั้ง โดยสภามหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลั…

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกและแต่งตั้ง โดยสภามหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลั…

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศมหาวิทยาลั…