สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
เปิดจอง!! เข็มที่ระลึก “งานครบรอบ ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน” (จำนวนจำกัด)

เปิดจอง!! เข็มที่ระลึก “งานครบรอบ ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน” (จำนวนจำกัด)

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เปิดสั่งจองเข็มที…

ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดป้าย อาคาร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) และอาคารเรียน

ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดป้าย อาคาร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) และอาคารเรียน

ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระอ…

การเสนอชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

การเสนอชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประธานกรรมก…