ภาพบรรรยากาศการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

IMG_1262 IMG_1271
IMG_1267 IMG_1270
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA
1 3
15 13
2 OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA 14
18 OLYMPUS DIGITAL CAMERA