ภาพบรรรยากาศการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

OLYMPUS DIGITAL CAMERA IMG_1566
OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA IMG_1572
IMG_1641 IMG_1627
IMG_1620-3 IMG_1647
OLYMPUS DIGITAL CAMERA IMG_1616-2
IMG_1601 IMG_1591
OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA