ภาพบรรรยากาศการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

OLYMPUS DIGITAL CAMERA IMG_3892
IMG_3852 IMG_3909
IMG_3837 IMG_3826
IMG_3842 IMG_3932
OLYMPUS DIGITAL CAMERA IMG_3937
OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA