งานครบรอบ ๑๒๔ ปี การสถาปนาการฝึกหัดครูไทย และวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู

งานครบรอบ ๑๒๔ ปี การสถาปนาการฝึกหัดครูไทย และวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ  จัดงานครบรอบ ๑๒๔ ปี การสถาปนาการฝึกหัดครูไทย และวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพ จัดงาน ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายการผลิตครูในศตวรรษ ที่ ๒๑” การบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทของครูในการพัฒนาคุณลักษณะการเรียนรู้ ของเยาวชนในศตวรรษที่ ๒๑” โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทของครูในการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน         ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” โดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

14462719_1131813040232317_2632770074613000500_n 14450012_1131813223565632_1603523479046252632_n
14494603_1131812826899005_5090900753113799706_n 14457334_1132773853469569_1944281198557011504_n
14479724_1131812596899028_7961049782751155232_n 14484592_1131812743565680_7433645866080850425_n
14495474_1131812843565670_9004733888456517218_n 14502878_1132773946802893_605974161056896646_n
14523248_1132763833470571_569643533166438629_n 14522751_1131812986898989_5437003931640091163_n