ภาพบรรรยากาศการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

img_4260 img_4220
img_4246 img_4254
img_4216 img_4211
img_4214 img_4235