สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

 

การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของ

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ในวันพุธที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา     ได้เข้าตรวจเยี่ยม ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ๒๕๖๐       ในวันพุธที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และเข้าร่วมโครงการ “ปลูกข้าววันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ” น้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี จังหวัดสุพรรณบุรี