เปิดจอง!! เข็มที่ระลึก “งานครบรอบ ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน” (จำนวนจำกัด)

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

เปิดสั่งจองเข็มที่ระลึก

งานครบรอบ ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน

ราคา ๑๕๐ บาท  (จำนวนจำกัด)

 

สามารถสั่งจองได้

ลานอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

เฉพาะวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เท่านั้น

และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๖ ชั้น ๑๔

(ตั้งแต่วันที่ ๑๙ – ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาทำการ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.)

โทร ๐๒-๔๗๓๗๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๘

ดาวน์โหลดใบสั่งจองเข็มที่ระลึก

 

แบบอักษรภาษาอังกฤษ

 

แบบอักษรภาษาไทย