กำหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน / หลักสูตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

กำหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน / หลักสูตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดาวน์โหลด.pdf
แนวทางการสัมภาษณ์ประกอบการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดาวน์โหลด.pdf
แนวทางการสัมภาษณ์ประกอบการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดาวน์โหลด.word
แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดาวน์โหลด