ข่าวในพระราชสำนัก วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม พ ศ ๒๕๖๑ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา