ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ออกแบบโดย  : สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

#BSRUNews