ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ออกแบบโดย  : สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

#BSRUNews