มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มกรุงเทพมหานคร ทั้ง ๕ แห่ง และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครฯ ร่วมกันจัดกิจกรรม “เฉลิมพระเกียรติ ทำดีด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๖๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มกรุงเทพมหานคร ทั้ง ๕ แห่ง และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครฯ ร่วมกันจัดกิจกรรม “เฉลิมพระเกียรติ ทำดีด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๖๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
—-
วันที่ 22 กรกฎาคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มกรุงเทพมหานคร ทั้ง 5 แห่ง และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครฯ ร่วมกันจัดกิจกรรม “เฉลิมพระเกียรติ ทำดีด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๖๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วย
– อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 5 แห่ง และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
– พิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณฯ
โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ถวายเครื่องราชสักการะ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร ๑ ชั้น ๔

ทั้งนี้ในเวลา ๐๙.๐๐ น. เริ่มกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยมี พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กิจกรรมดังนี้
– กิจกรรม “ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศล”
ณ อาคาร ๑ ชั้น ๑
– กิจกรรม “ปวงประชาน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า” ทำความสะอาดคูคลอง
ซึ่งทั้ง ๒ กิจกรรม มีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา มรภ.ธนบุรี และประชาชนทั่วไป ร่วมกับกรุงเทพมหานคร(คลองสมเด็จเจ้าพระยา)
—-
#BSRURecentNews  #BSRUNews

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : BSRUNEWS