มบส.สุดปลื้ม​ นศ.สร้างชื่อ สอบบรรจุครู​กทม.ได้​ ๓๒​ คน​ อีกสองรายคว้ารางวัลชนะเลิศรายการชนช้างกรากฟิกปีที่​ ๕ ฉายแววนักออกแบบรุ่นใหม่​ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดี

วันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้จัดพิธีมอบโล่และเครื่องหมายข้าราชการให้แก่นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลตามโครงการความร่วมมือการผลิตครูกรณีพิเศษ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานคร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยสอบบรรจุได้ จำนวน ๓๒ คน และได้เรียนเชิญ ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มอบโล่ให้แก่ ๑) รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ๒) อาจารย์วิเชียร ทุวิลา รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ๓) ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ๔) ประธานสาขาวิชาภาษาไทย ๕) ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ๖) ประธานสาขาวิชาการประถมศึกษา และ ๗) ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และได้มอบโล่ให้แก่ นางสาวสิริพร ไพปัญญา และนางสาวสุภาวดี วรรณสิงห์ นักศึกษา สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ รายการชนช้างกราฟิก ปีที่ ๕ ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.