สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบ

ระเบียบมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

 

ระเบียบมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

 

ระเบียบมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๘

 

ระเบียบมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๕

 

ระเบียบมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๒