รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.๒๕๖๒

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.๒๕๖๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.๒๕๖๐


รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.๒๕๕๙

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.๒๕๕๘