ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การดำเนินการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการ…