ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจากสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ช่องทางในการติดต่อสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจากสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ช่องทางในการติดต่อสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจากสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ช่องทางในการติดต่อสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

  ติดตามข้อ…

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.ลินดา​ เกณฑ์มา​ ที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา​ ตั้งแต่วันที่​ ๑๘​ มกราคม​ ๒๕๖๓

  ติดตามข้อ…