สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙

   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร…

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

การประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และปร…

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักง…

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงา…

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

การประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และปร…

มาแล้ว!! เข็มที่ระลึก “งานครบรอบ ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน”

มาแล้ว!! เข็มที่ระลึก “งานครบรอบ ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน”

ท่านใดที่สั่งจอง เข็มที่ระลึก “งานครบรอบ…