คำกล่าวงานต่าง ๆ

งานวันคล้ายวันถึงแก่พิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

คำกราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง

คำกล่าวเปิดงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า “สานสายใย รวมใจลูกสุริยะ”

คำกราบทูลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา