คำสั่งสภามหาวิทยาลัย

คำสั่งสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566

คำสั่งสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คำสั่งสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔

  •  
    •  

คำสั่งสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓

คำสั่งสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒

คำสั่งสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑

คำสั่งสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐

คำสั่งสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙

คำสั่งสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘

คำสั่งสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  •  

คำสั่งสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖