นพ.ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ประชุมร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ