รายงานผลการประเมินการจัดงานเดิน – วิ่งการกุศล ครั้งที่ 1

รายงานผลการประเมินการจัดงานเดิน – วิ่งการกุศล ครั้งที่ ๑

กรุงเทพฯ – กรุงธนฯ เชื่อมสองแผ่นดิน วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒

ดาวน์โหลด.PDF