รายงานผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รายงานผลการดำเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
พ.ศ.2565

รายงานผลการดำเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
พ.ศ.2566


รายงานผลการดำเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
พ.ศ.2563

รายงานผลการดำเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
พ.ศ. 2564

รายงานผลการดำเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
พ.ศ.2561

รายงานผลการดำเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
พ.ศ. 2562