รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๘