ิเลิกครู ๕ ปี !! บอร์ดคุรุสภา ฟื้นหลักสูตรครู ๔ ปี ต้องสอบใบวิชาชีพแทนได้อัตโนมัติ เริ่มปี’๖๑