รายงานการประชุมคณะกรรมการหัวหน้าหน่วยงาน (คหน.)

รายงานการประชุมคณะกรรมการหัวหน้าหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2567

รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2566

รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2565

รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2564

รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2563

รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2562

รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2560

รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2559

รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2558