สำนักงานสภามหาวิทยาลัย​ จัดโครงการประชุมทบทวนงานนโยบายของสภามหาวิทยาลัย​ (RETREAT)​ ประจำปี​ ๒๕๖๓​ ครั้งที่​ ๒

วันที่​ ๑๓ – ๑๕ สิงหาคม​ ๒๕๖๓ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย​ จัดโครงการประชุมทบทวนงานนโยบายของสภามหาวิทยาลัย​ (RETREAT)​ ประจำปี​ ๒๕๖๓ ครั้งที่​ ๒ เพื่อทานซ้ำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา​ และรับฟังข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากผู้ทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัยและสภาวิชาการ​ โดยมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมรับฟัง​ ณ​ โรงแรม​ A​-ONE​ The​ Royal​ Cruise Pattya จังหวัดชลบุรี​
——
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
——

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.