ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ๓ สำนัก

 

การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ๓ สำนัก

ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

และผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ