สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดป้าย อาคาร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) และอาคารเรียน

ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดป้ายอาคาร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) และอาคารเรียน

ในวันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ