ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดป้าย อาคาร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) และอาคารเรียน

ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดป้ายอาคาร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) และอาคารเรียน

ในวันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ