มาแล้ว!! เข็มที่ระลึก “งานครบรอบ ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน”

ท่านใดที่สั่งจอง เข็มที่ระลึก “งานครบรอบ ๑๕๐ ปี

มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน”

สามารถรับเข็มที่ระลึกได้ที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๖ ชั้น ๑๔

ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

ในวันและเวลาทำการ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

โทร ๐๒-๔๗๓๗๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๘