ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา