การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น 14 ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวาระและประเด็นสำคัญร่วมกันพิจารณา ดังนี้

1. การสนับสนุนงบประมาณการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล BSRU CUP ครั้งที่ 8

2. การสนับสนุนกีฬาฟุตบอลชายในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย

3. การสนับสนุนการจัดแสดงละครเวทีรณรงค์ในเรื่องของการกลั่นแกล้ง (บลูลี่ (Bully))

4. การสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำเหรียญรางวัล