สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ข้อบังคับ

ข้อบังคับ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

 

ข้อบังคับ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

 

ข้อบังคับ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘

 

ข้อบังคับ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗

 

 

ข้อบังคับ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖

 

ข้อบังคับ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕

 

ข้อบังคับ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔

 

ข้อบังคับ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐

 

ข้อบังคับ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 

ข้อบังคับ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗

 

ข้อบังคับ ปี พ.ศ. ๒๕๔๖