ประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อและติดตามข่าวสาร

📢 ประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อและติดตามข่าวสาร

✅สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มีช่องทางการให้บริการและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร อัปเดตมติสภามหาวิทยาลัย และเนื้อหาสาระสำคัญต่าง ๆ บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ (facebook fanpage)
https://www.facebook.com/UCBSRU/

และทางเว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
🌐 https://uc.bsru.ac.th/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
☎️ 02-473-7000 ต่อ 1018