ขอแสดงความยินดี กับคณบดีคณะวิทยาการจัดการ คนใหม่

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

—————————————————

ภาพ/ข่าวโดย : เพจ BSRU News

—————————————————-

#ขอแสดงความยินดี#เวทีวิชาการมบส.