สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

การประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และปร…

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙

   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร…

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

การประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และปร…

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักง…

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงา…

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

การประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และปร…