โครงการศึกษาดูงาน บริษัท ศรีไสวปาล์มออยล์ กรุ๊ป จำกัด จังหวัดกระบี่

โครงการศึกษาดูงาน บริษัท ศรีไสวปาล์มออยล์ กรุ๊ป จำกัด จังหวัดกระบี่

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้จ…

นายกสภามหาวิทยาลัยมอบเกียรติบัตรแก่นิสิตที่ทำชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย

นายกสภามหาวิทยาลัยมอบเกียรติบัตรแก่นิสิตที่ทำชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย

  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที…

ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสำนัก”

ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสำนัก”

  ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับการแต่…

รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการฯ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกและแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย

รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการฯ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกและแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย

การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ…