ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศฯ เรื่อง ก…

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก รณรงค์แต่งกาย สีม่วง – ขาว เข้าร่วมงาน วันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

มหาวิทยาลัยราชภั…

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี ๒๕๖๒

คำสั่งฯ ที่ ๔๐๕๔…

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน

ประกาศมหาวิทยาลั…

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ออกแบบโดย  : สำน…

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ออกแบบโดย  : สำน…

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศฯ เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศฯ เรื่อง ก…