สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ประกาศฯ  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ…

ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมตอบแบบประเมินและ แสดงความคิดเห็นในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมตอบแบบประเมินและ แสดงความคิดเห็นในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

เข้าสู่ระบบประเมินการปฏิบัติงานโดยตรงได้…

รายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

รายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสม…

รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจ…

ประกาศฯ  เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประกาศฯ เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประกาศฯ เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้…

ประกาศฯ  เรื่อง การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

ประกาศฯ เรื่อง การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

ประกาศฯ เรื่อง การเลือกกรรมการสภามหาวิทย…

เปิดจองแล้วววววว!!! ซ้องกั๋ง “ชีวิต ถ้าไม่ได้อ่าน ‘ซ้องกั๋ง’ สักครั้ง อย่าเอ่ยอ้างว่า เป็นลูกเจ้าพ่อ”

เปิดจองแล้วววววว!!! ซ้องกั๋ง “ชีวิต ถ้าไม่ได้อ่าน ‘ซ้องกั๋ง’ สักครั้ง อย่าเอ่ยอ้างว่า เป็นลูกเจ้าพ่อ”

ถ้าว่ากันในแง่ความบันเทิง ซ้องกั๋ง คือเร…